Vervoer met zorg en aandacht

Disclaimer

Nee is Nee.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Primo Taxicentrale. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Primo Taxicentrale.

Bezoekersregistratie

Van bezoekers aan de website van Primo Taxicentrale worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de Primo Taxicentrale website te optimaliseren.

Privacy

Primo Taxicentrale respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Primo Taxicentrale uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Primo Taxicentrale is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.